Công ty FMC hoạt động bình thường!.

FMC xin phép tạm ngưng đặt lịch hẹn online để nâng cấp hệ thống website, đây là đợt nâng cấp lớn với nhiều hạng mục quan trọng để phục vụ bạn tốt hơn.

Mong bạn thông cảm.

Trân trọng.
Ban Giám Đốc